Akcija 2017 je končana. Hvala vsem sodelujočim.

Po spodnji prijavi boste lahko izbrali pisemca otrok, ki ga/jo/jih želite obdariti.

Pomagate lahko tudi z nakazilom na naš TRR s podatki:

Humanitarno in dobrodelno društvo Trije zimski botri, Tržaška cesta 36, 1000 Ljubljana,
IBAN pri Addiko bank: SI56 3300 0000 9075 117, sklic: SI00 500, namen: Podpora projektu Trije zimski botri.

Zbrana sredstva bodo namenjena podpori izvedbe projekta in potrebam otrok, ki sodelujejo ali
so sodelovali v akciji Trije zimski botri oz. potrebam otrok iz socialno nespodbudnih okolij.