Pravno obvestilo

PRAVILA IN POGOJI OBVEŠČANJA IN SODELOVANJA V PROJEKTU TRIJE ZIMSKI BOTRI

ORGANIZATOR

  1. člen

 

Ta pravila določajo pravila in pogoje obveščanja in sodelovanja v projektu Trije zimski botri. Organizator je Humanitarno in dobrodelno društvo Trije zimski botri, Tržaška cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka: ? (v nadaljevanju Organizator).

 

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka 2296390000 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).

 

Pravila bodo objavljena na spletni strani trijezimskibotri.si.

 

NAMEN

  1. člen

Namen projekta je obdarovanje, v ta namen se obvešča podpornike projekta Trije zimski botri, prek email sporočil in SMS sporočil.

 

TRAJANJE                                                                                          

  1. člen

Obveščanje podpornikov in sodelovanje v projektu poteka od 27.11.2016 do zaključka projekta oz. preklica.

 

ORGANIZACIJA IN NAČIN OBVEŠČANJA IN SODELOVANJA

  1. člen

 

Kot prejemniki obvestil in/ali obdarovalci lahko sodelujejo fizične osebe, ki sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na spletni strani trijezimskibotri.si. Obdarovalci bodo prejeli dodatna pravila in navodila sodelovanja.

 

Prijava v obveščanje je mogoča s pravilno izpolnjenim obrazcem na spletni strani trijezimskibotri.si, obdarovalci pa lahko sodelujejo s klikom na gumb OBDARUJ in sledenju navodilom na spletni strani trijezimskibotri.si.

Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Odjava od email in SMS obveščanja je možna na način:

Na dnu e-mail sporočila imate povezavo za odjavo od prejemanja e-mail sporočil. Za odjavo od prejemanja SMS sporočil na številko 6001 pošljite SMS sporočilo z vsebino 3ZB STOP.

 

VARSTVO PODATKOV

  1. člen

 

Organizator in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prejemniki obvestil in obdarovalci Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene projekta. Sodelujoči lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov [email protected] Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to nujno potrebno zaradi izvedbe projekta. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 

KONČNE DOLOČBE

  1. člen

 

6.1 Sodelujoči v obveščanju izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi Pravili in pogoji obveščanja ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so javno objavljena.

Obdarovalec se obveže, da bo po pristopu k akciji sodeloval pri nakupu daril in jih v roku dostavil na predpisano zbirno mesto. Če od sodelovanja predčasno odstopi, je dolžan o  tem obvestiti organizatorja.

 

6.2. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavo na spletni strani trijezimskibotri.si.

 

6.3 Za vse morebitne spore, nastale iz naslova obveščanja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

 

Ljubljana, 27.11.2016

 

Organizator:
Humanitarno in dobrodelno društvo Trije zimski botri