PRAVNO OBVESTILO

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA OBVEŠČANJA V PROJEKTU TRIJE ZIMSKI BOTRI

1. Uvodne določbe

V splošnih pogojih sodelovanja so predstavljena pravila in pogoji za sodelovanje pri projektu Trije zimski botri, ki ga vsako leto v prednovoletnem času organizira Humanitarno in dobrodelno društvo Trije zimski botri, Tržaška cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka: 4102525000 (v nadaljevanju Organizator).

Tehnični izvajalec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka 2296390000 (v nadaljevanju: Tehnični izvajalec).

Splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani trijezimskibotri.si.

2. Namen

Namen projekta Trije zimski botri je obdarovanje otrok iz socialno šibkejših in ogroženih družin.

3. Pravila za sodelovanje pri projektu Trije zimski botri

  • Vključitev otrok (obdarovancev)

Organizator s pomočjo društev, ki so registrirana za izvajanje humanitarne in dobrodelne dejavnosti ter s pomočjo prostovoljcev poišče otroke, ki se želijo vključiti v projekt Trije zimski botri. Otroci iz socialno šibkejših in ogroženih družin se prostovoljno in v soglasju s starši oziroma zakonitimi skrbniki vključijo v projekt Trije zimski botri.

Za izvedbo projekta Trije zimski botri otroci s pismom in risbo opišejo svoje želje in jih posredujejo članom društev oziroma prostovoljcem.

Pisma otrok, brez njihovih osebnih podatkov, so javno objavljena na spletni strani trijezimskibotri.si.

Vsa prejeta SMS sporočila, ki jih prejmejo starši oziroma zakoniti skrbniki, so brezplačna.

Po preteku projekta je možna odjava od SMS sporočil, tako da na številko 6001 obdarovanec pošlje SMS sporočilo z vsebino 3ZB STOP.

  • Vključitev obdarovalcev

Kot obdarovalec se v projekt Trije zimski botri lahko vključi vsaka polnoletna fizična oseba, ki želi obdarovati otroke.

Za potrebe vključitve v projekt mora obdarovalec natančno in pravilno izpolniti obrazec na spletni strani trijezimskibotri.si. in nato pritisniti gumb »Potrjujem izbiro pisma otroka«. Z oddajo obrazca obdarovalci na v obrazcu naveden elektronski naslov in/ali prek sms sporočila prejmejo dodatna pravila in navodila sodelovanja.

Aternativno lahko obdarovalci namesto izbire pisma donirajo denarna sredstva. To storijo tako, da pritisnejo gum “Doniraj” in sledijo navodilom.
Vsa donirana denarna sredstva bodo namenjena Društvu TZB, ki v sklopu projekta Trije zimski botri nudi pomoč otrokom in mladim iz socialno nespodbudnih okolij. Prejeta denarna sredstva bodo porabljena izključno za podporo izvedbi projekta Trije zimski botri in za potrebe otrok.

Obdarovalci z oddajo obrazca sprejmejo splošne pogoje sodelovanja pri projektu Trije zimski botri.

Obdarovalec se z vključitvijo v projekt Trije zimski botri zaveže, da bo darilo za otroka ali več otrok v roku dostavil na predpisano zbirno mesto. Če od sodelovanja predčasno odstopi, je dolžan o tem obvestiti organizatorja in sicer tako, da v e-mailu v katerem je prejel dodatna pravila in navodila sodelovanja potrdi povezavo »Če ste si premislili, lahko vašo izbiro pisem prekličete tukaj.«.

Odjava od elektronskih sporočil (e-mailov) je možna prek povezave, ki je navedena na dnu vsakega prejetega elektronskega sporočila (Odjava od prejemanja e-mail sporočil).

Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

Po preteku projekta je možna odjava od SMS sporočil, tako da na številko 6001 obdarovalec pošlje SMS sporočilo z vsebino 3ZB STOP ali klikne na odjavni link na koncu SMS sporočila.

  • V ključitev zainteresirane javnosti

Vsakdo, ki želi prejemati aktualna obvestila o poteku in izvedbi projekta Trije zimski botri (prejemnik obvestil), se lahko na prejemanje elektronskih obvestil prijavi na spletni strani trijezimskibotri.si, tako da vpiše svoj elektronski naslov in klikne na gumb »Bodi obveščen«. Po vpisu je potrebna le še potrditev elektronskega sporočila, prejetega na vnesen elektronski naslov.

Odjava od elektronskih sporočil (e-mailov) je možna prek povezave, ki je navedena na dnu vsakega prejetega elektronskega sporočila (Odjava od prejemanja e-mail sporočil).

4. Trajanje

Projekt Trije zimski botri poteka vsako leto v prednovoletnem času in se prične predvidoma konec oktobra (1 teden pred krompirjevimi oziroma jesenskimi počitnicami šolskih otrok) in traja, dokler organizator na svoji spletni strani trijezimskibotri.si javno ne naznani konca projekta (to je okvirno februarja meseca prihodnje leto). Projekt Trije zimski botri potem miruje do pričetka novega obdobja t.j. predvidoma (zopet) konec oktobra taisto leto, ko se je zaključil prejšnji.

5. Varstvo podatkov

Organizator (upravljalec osebnih podatkov) in Tehnični izvajalec (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in skladno z Uredbo (EU) 2016/279 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 (Splošno uredbo o varstvu podatkov).

Organizator in Tehnični izvajalec vse osebne podatke otrok oziroma obdarovancev, ki jih prejmeta tekom trajanja in izvajanja projekta Trije zimski botri po koncu projekta trajno izbrišeta iz svojih evidenc. Elektronski naslov in/ali mobilno številko obdarovalcev oziroma zainteresirane javnosti, ki so izrazili zanimanje za projekt in vpisali svoj elektronski naslov na spletni strani trijezimskibotri.si in kliknili na gumb »Bodi obveščen«, se hrani do preklica sodelujočega oziroma zainteresiranega.

Otroci in/oziroma njihovi starši oziroma zakoniti skrbniki in obdarovanci Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do konca izvedbe projekta Trije zimski botri (obdobje oktober aktualno leto do februar prihodnje leto), vodi, vzdržuje in obdeluje osebne podatke, ki jih je na podlagi njihove prostovoljne in izrecne privolitve od njih prejel. Organizator prejete osebne podatke obdeluje in z njimi upravlja zgolj in izključno za namene izvedbe vsakoletnega projekta Trije zimski botri.

Sodelujoči lahko tudi pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov [email protected]. Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke izbrisal iz svojih evidenc v najkrajšem možnem času brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku 8 dni od prejema zahteve.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo:
– vpogled v svoje osebne podatke s pisnim posredovanjem zahteve za vpogled v osebne podatke na elektronski [email protected],
– popravek svojih osebnih podatkov s pisnim posredovanjem zahteve za popravek osebnih podatkov na elektronski [email protected],
– izbris svojih osebnih podatkov s pisnim posredovanjem zahteve za izbris osebnih podatkov na elektronski naslov [email protected],
– omejitev obdelave svojih osebnih podatkov s pisnim posredovanjem zahteve za omejitev obdelave osebne podatke na elektronski naslov [email protected].

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to nujno potrebno zaradi izvedbe projekta Trije zimski botri.

Sodelujoči je seznanjen in se z vključitvijo v projekt Trije zimski botri izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z natančno določenimi nameni.

6. Končne določbe

Organizator in tehnični izvajalec ne zagotavljata, da bodo otroci, ki so vključeni v projekt Trije zimski botri obdarjeni po svojih pisnih željah. Organizator in tehnični izvajalec tudi ne odgovarjata za morebitne stvarne napake daril.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavo na spletni strani trijezimskibotri.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova sodelovanja pri projektu Trije zimski botri, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila pričnejo veljati isti dan, ko so javno objavljena.

Ljubljana, dne, 03.10.2018